Ze Strančic do Chocerad.


Dětské centrum Strančice ze zákona vzniklé zdravotnické zařízení, jehož náplní je péče o malé děti se zdravotním postižením. Vzniklo v šedesátých létech minulého století a bylo zde umístěno současně až 60 kojenců. Nyní je v centru 35 postýlek, které využívá cca 30 dětí se specifickými potřebami a zdravotními hendikepy. Krátce a stručně napsáno, zdravé dítě v tomto specializovaném zdravotnickém zařízení nenajdete. Od roku 1992 se však centrum potýká s problémem, který potkal mnoho podobných organizací. Mluvíme o navrácení majetku původním majitelům, nebo jejich potomkům. Tento fakt se odehrál i v případě Dětského centra Strančice. Zařízení pro děti s postižením, o které se jejich rodiče z mnoha důvodů nezvládnou postarat sami, nebo se ani starat nechtějí, se musí odstěhovat.


Ale kam?
Středočeský kraj však na tuto skutečnost, danou rozhodnutím soudů, zareagoval velmi pružně. Vedení Kraje nabídlo Dětskému centru ve Strančicích přestěhování do nevyužité budovy bývalé odborné dětské léčebny v Choceradech. Po nezbytných majetkoprávních krocích došlo k tomu, že od ledna roku 2015 se dalším uživatelem pozemků a nemovitostí v Choceradech stává Dětské centrum Strančice.


A co dál?
V současné době probíhá mnoho jednání, konzultací a příprav. Koordinace postupu přestěhování dětí do nových, vhodně rekonstruovaných prostor musí klapat jak dobře promazaný stroj. Dochází k opakovanému setkávání se  vedení Středočeského kraje, vedení Dětského centra Strančice, vedení Obecního úřadu v Choceradech, Stavebního úřadu v Sázavě, odborníků Krajské hygienické stanice a dalších. Velmi důležitým krokem bylo, a to ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje, zajištění projektové dokumentace a stavebního povolení. V současné chvíli probíhají přípravná jednání k vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby a upřesňuje se způsob financování stavebních prací.


A co v Choceradech vznikne?
Díky spojení zkušeností s péčí o děti s postižením ve Strančicích a kreativní projektové kanceláře máme v rukách projekt, který naplňuje představy o moderním komunitním centru, specializovaném na poskytování zdravotních a sociálních služeb rodinám, které pečují o děti s postižením. Čtenář tohoto textu nechť zapomene na to, co často slýchával či slýchává o tom, jak jsou děti zadržovány v „kojeňácích“ a „děcácích“. Doba pokročila mílovými kroky a v případě Strančického zařízení je již doloženo, že čím více se zdravotnická zařízení otevřou rodinám s ohroženými dětmi, tím více je využívají a to ku prospěchu jak dětí, tak i celých rodin. V Choceradech bude pro děti vytvořena atmosféra domova. Pracovníci, kteří do zařízení ve valné většině přejdou ze Strančic, jsou zkušení a s dětmi to umí. V týmu se i nadále budou ve svých činnostech a péči doplňovat fyzioterapeutky se speciálními pedagožkami, vychovatelky se zdravotními sestrami, herní terapeut a mnozí další profesionálové. Nadále bude pokračovat obohacující spolupráce s neziskovými organizacemi, které se osvědčily ve Strančicích. Bude podporována tolik potřebná vysoká míra spolupráce zaměstnanců s rodiči. Zcela určitě bude využito
i bezvadné životní prostředí Chocerad, kterými protéká Sázava a které není zatíženo žádnou neekologickou výrobou.


A co je nyní největším problémem?
Problém v přesunu ze Strančic do Chocerad není. Spíše panuje obava z toho, abychom měli šťastnou ruku ve výběru dodavatele stavby. Trápí nás nejistota  časového horizontu dokončení (Bude to do dvou let?) a následná kolaudace zrekonstruované budovy v Choceradech. Doufáme též v pružnost profinancování stavby Krajským úřadem.


Držte nám palce.