Organizace a financování ústavní péče

21.12.2010, 12:25, Pavel Biskup

Dětský domov Strančice Situace v systému péče o ohrožené děti

 • Nedošlo k podstatnému zlepšení fungování systému
 • Došlo k roztříštěnosti činnosti mezi veřejnoprávními a nestátními subjekty
 • Vznikl nedostatek pracovníků sociálně právní ochrany dětí ....

Situace v systému péče o ohrožené děti

 •  Chybí primární prevence v oblasti celospolečenských rizik
 •  Chybí včasná intervence ve prospěch ohrožených dětí
 •  Chybí následná péče o děti opouštějící institucionální péči viz Republikový výbor pro prevenci kriminality
   

Problémy k aktuálnímu řešení v systému

 • Problémy legislativní a právní Role činnosti jednotlivých státních a samosprávních orgánů Problémy v oblasti soudnictví a soudních rozhodnutí
 • Problémy k aktuálnímu řešení v systému
 • Problémy koncepční a metodické
 • Problémy v konkrétní práci OSPOD Problémy v oblasti prevence a sanace rodiny
 • Problémy k aktuálnímu řešení v systému
 • Problémy náhradní rodinné výchovy
 • Problémy při vstupu do života po propuštění z ústavní péče viz Agentura MEDIAN

Směřování ke zvýšení kvality péče o ohrožené děti v ČR - NAP Řízení systému péče o ohrožené děti a rodiny

Kvalita péče o ohrožené děti a rodiny Financování systému péče o ohrožené děti

Problémy k aktuálnímu řešení v systému - NAP Legislativní úprava systému péče o ohrožené děti Práce s veřejným míněním viz Národní akční plán

Organizační očekávaná řešení v systému Zaměření na primární prevenci Změna postavení OSPODů „manager“ případu, síťování služeb, NRP, využívání pobytových zařízení Standardy činnosti OSPODů Zaměření na standardy kvality péče Organizační očekávaná řešení v systému Pobytová zařízení otevřít i pro terénní práci Vzdělávání pracovníků péče o dítě Přesměrovávání finančních toků od roku 2012 budou na Krajích dotační řízení pro individuální projekty na práci s ohroženými dětmi Financování ústavní péče Současný tok finančních prostředků: Rozpočet zřizovatele Státní dotace na místo v zařízení Resortní projekty Individuální projekty Sponzoři Možnosti vícezdrojového financování ústavní péče Resort zdravotnictví: Zdravotní péče o děti do 3 let se hradí z rozpočtu zřizovatele viz zákon o veřejném zdrav.pojištění z roku 1997 zdravotní pojišťovny uhradí poskytnutou zdravotní péči jen cestou smluvních lékařů či dalších smluvních zdravotnických odborníků péče o dítě Možnosti vícezdrojového financování ústavní péče Resort sociální péče Cestou doplnění statutu zařízení zřizovatelem o sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení a registrací služby zřizovatelem viz zákon o sociálních službách Možnosti vícezdrojového financování ústavní péče Resort sociální péče Cestou doplnění statutu zařízení zřizovatelem o zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc viz zákon o sociálně právní ochraně dětí Možnosti vícezdrojového financování ústavní péče Resort školství Cestou financování přípravného stupně (plánu) dítěte na školní docházku Viz zákon o školských zařízeních č. 561 z roku 2004 Možnosti vícezdrojového financování ústavní péče Individuální aktivity Resortní projekty ROP Sponzoring. Obhajoba nákladů Standardizovat ošetřovatelskou a výchovnou péči Specifikovat odbornou nabídku služby zařízení tak, aby byla v daném regionu jedinečná Odborně pracovat s celou rodinou dítěte Nabídnout ambulantní formy odborných služeb Obhajoba nákladů Systémově navazovat na práci rané péče třeba s nabídkou pobytové péče Dle situace registrovat sociální služby s vyčleněným počtem lůžek v zařízení Dle situace zřídit azylová lůžka U pobytové péče, pokud to lze, překračovat věkovou hranici dětí do 3 let Udržet vysokou odbornou profesionalitu. Závěr Znát záměry a strategie zřizovatele Prosazovat u zřizovatele koncepci rozvoje zařízení přesahující jedno volební období. Děkuji za pozornost

 
« Zpět


Diskuse: "Organizace a financování ústavní péče"
Datum: Jméno: Komentář:
- Žádné komentáře -
Přidat komentář | Zobrazit všechny komentáře