herna

Poskytneme Vám pomoc s péčí o Vaše dítě s kombinovaným postižením (např. DMO, dítě s tracheosondou nebo s gastrosondou, genetická vada) formou pobytu v zařízení, ve kterém pracuje dětský lékař, zdravotní sestry, fyzioterapeutky, dětský psycholog, speciální pedagogové, vychovatelky a ošetřovatelky.


Délka pobytu v zařízení bude záležet na Vašich potřebách a na domluvě s vedením zařízení.

 

Stravu dítěti připravujeme dle jeho potřeb. Zajišťujeme různé diety.

 

Nabízíme:

 

- úlevový pobyt pro dítě s těžkým zdravotním postižením formou:

 • denního stacionáře            děti ve věku 0-6 let
   
 • týdenního stacionáře         děti ve věku 0-6 let
   
 • celoročního pobytu            děti ve věku 0-3 roky


- diagnostický pobyt pro dítě s poruchou vývoje metodou pozorováním (observace) 

 

- ambulantní poradenství v oblasti

 • fyzioterapie
 • bazální stimulace 
 • dětské psychologie
 • sociální
 • ošetřovatelské péče
 • péče o dítě