Komentáře

ZVLÁDÁNÍ OCHRANY DĚTÍ PŘED NÁSILÍM

Autor

MUDr. Pavel Biskup, Dětský domov, Strančice
------------------------------------------------------------------

Článek by měl pomáhat praktickým lékařům pro děti a dorost v orientaci při podezření z násilí páchaného na dítěti. Doporučuje vhodné postupy a argumentace.
Klíčová slova: princip předběžné opatrnosti, princip aktivního přístupu, oznamovací povinnost.

PROTECTION AGAINST VIOLENCE IN THE CHILDHOOD
Article would like to promote orientation of paediatricians in the primary health care in their suspicions of the violence against children. It´s advise guidelines and special argu-mentations.
Key words: principles of preliminary cautionality and active admissionality, notification duty
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktický lékař pro děti a dorost často během své rutinní práce v ordinaci vycítí podezření z páchání násilí na dítěti. Nejčastěji se tak stává při popisování obtíží anebo poranění doprovo-dem dítěte, anebo přímo od dítěte. Jedná se o princip předběžné opatrnosti lékaře.
Nesrovnalosti mezi anamnesou a klinickým nálezem musí lékaře jen utvrdit v jeho podezření z nenáhodného, úmyslného nebo nedbalostního poškození zdraví dítěte ...

 

 
строительство гаража
HowardCymn, 01.03.2016, 23:51 Odpovědět
Внутренне наполнение встроенной и корпусной мебели определяется заказчиком в зависимости от его потребностей. При этом все приспособления внутреннего наполнения встроенного шкафа-купе крепятся непосредственно на стены комнаты, поэтому такой шкаф перемещению не подлежит, а в корпусной http://taxi-rain.freeiz.com мебели все приспособления крепятся на основу шкафа. При необходимости такой шкаф можно переместить в другое место помещения. Поэтому, решая вопрос организации хранения вещей необходимо тщательно продумать место размещения шкафа-купе, а соответственно и его вид. Угловые шкафы-купе чаще всего стараются установить в прихожей, поскольку в основной массе городских квартир эти комнаты имеют небольшую площадь и неудобное расположение. А установка такой мебели позволяет рационально использовать всю площадь.
Укладка геотекстильных материалов
 

Přidat komentář


Jméno:

Název:


Komentář: