Komentáře

Zkušenosti s dlouhodobou neakutní péčí o dítě s postižením ve Strančicích

Autor :

P.Biskup, Dětský domov, Strančice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klíčová slova:
Transformace ústavní péče, dlouhodobá neakutní péče o dítě s těžkým zdravotním hendikepem, vícezdrojové financování, odborné poradenství, náhradní rodinná péče
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Souhrn
Systém péče o dítě v České republice je ze zákonů vyplývající proces, který definuje zdravotní péči jak o fyziologicky se vyvíjející dítě v biologické rodině, tak zajištění péče o dítě se zdravotním anebo sociálním hendikepem. V posledních letech je na stát vyvíjen tlak mezinárodních autorit, aby zákony, které se týkají péče o dítě, odpovídaly respektovaným mezinárodním úmluvám. Česká republika musí ve velmi krátké době vyřešit problém institucionální péče o ohrožené děti, který se kumuloval řadu let. Například to, že společnost stále nepřijímá možnost integrace dítěte s mentálním postižením. Při řešení potřeb dětí se zdravotním postižením je mnohdy aplikováno jen hledisko v zajištění zdravotní péče. Většina dětí s postižením se proto umisťuje do ústavní péče, protože rodiče nejsou schopni nebo ochotni o tyto děti pečovat. V současné době proklamovaná transformace ústavní péče by měla preferovat péči v náhradních rodinách. Umisťování dětí do ústavů by mělo být jen v případech mimořádných. ...

 
ron
ronrogers, 04.03.2017, 06:58 Odpovědět
You should understand everything about essay body, argues, explains or describes your topic. Each main idea that you wrote in your diagram or outline will become a separate section within the body of your essay.Its good to hear from you.if you have you can write it well by taking help from custom essay writing services,it will be get through internet.Refer custom essay(http://www.essayguardian.com/) if you do not know anything about writing works and you will get better information such as tips and guidelines for your works.Visit http://www.essayguardian.com/.
 

Přidat komentář


Jméno:

Název:


Komentář: