Výčet diagnóz, se kterými již máme při specializované péči o umístěné děti zkušenost:

            MKN                  diagnoza

 • (Q 77.4)           achondroplasie
 • (Q 75.3)           relativní makrocefalie
 • (Q 96.0)           respirační insuficience
 • (J 44.1)            recidivující obstrukční bronchitidy
 • (127.9)             cor pulmonale
 • (Q 75.9)           deformace kost. části nosu
 • (Q 75.9)           stenoza zvukovodů
 • (D 159)            tumor krku a horní apertury hrudní
 • (P 07.2)           praematuritas gravis
 • (H 352)            retinopatie
 • (Q 934)            postižení CNS
 • (F 781)             psychomotorická retardace
 • (G 800)            dětská mozková obrna
 • (Z 931)             výživa pomocí PEG
 • (J 386)             stenóza hrtanu
 • (Q 314)            těžký laryngální stridor
 • (Z 930)             tracheostomie
 • (Q 90)              m. Down
 • (Q 917)            Pataův syndrom
 • (Q 11.2)           mikroftalmus
 • (Q 37)              rozštěpové vady rtů
 • (Q 38.3)           rozštěpové vady jazyka
 • (Q 35.5)           rozštěpové vady patra
 • (H 26.8)           dislokace oční čočky
 • (G 403)            EPI syndrom
 • (Q 64.8)           vrozená vada moč. ústrojí
 • (N 298)            pyelonefritis chronika
 • (P 22.0)           porodní asfyxie III. St.
 • (P 27.0)           těžká forma bronchopulmonální dysplazie
 • (P 36.9)           pozdní sepse
 • (P 91.2)           leukomalacie
 • (Q 02)              mikrocefalie
 • (P 61.2)           anemie z nezralosti
 • (P 74.2)           hyponatremie
 • (P 74.8)           hypofosfatemie
 • (P 11.9)           Westův syndrom
 • (G 40.8)           farmakorezistentní epilepsie
 • (G 400)            epileptická encephaopatie
 • (P 92)               nasogastrická sonda
 • (Q 138)            atrofie mozku
 • (F 84)               infantilní autismus
 • (G 408)            multifokální myoklonické záchvaty
 • (29.3)               st.p. farmakologickém uzávěru tepenné dučeje
 • (Q 860)            fetální alkoholový syndrom
 • (P 52)               intrauterinní asfyxie plodu chronica
 • (P 11.1)            těžká asfyxie novorozence -st.p.resuscitaci
 • (Q 409)             epilepsie
 • (H 35.2)            centrální poškození zraku
 • (H 900)             centrální poškození sluchu
 • (Q 339)             oboustranná hypoplasie plic
 • (F 78.8)             st.p.oper. diafragmatické hernie
 • (P 07.2)             extrémní nezralost
 • (P 22)                syndrom dechové tísně
 • (P 270)              bronchopulmonální dysplazie
 • (P.61.2)             chronická anemie
 • (Q 999)              kongenitální artrogrypoza
 • (E 00)                 deficit růst. hormonu