Spolupráce s ...

detska_loznice

 • Šafrán
  nestátní nezisková organizace, která již sedmým rokem působí v oblasti péče o dítě vyrůstající mimo svoji biologickou rodinu.  Posláním je pomoc dětem, které prožily trauma z odloučení.
   
 • PPP Kolín
  Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je nástupnickou organizací dvanácti sloučených pedagogicko-psychologických poraden Středočeského kraje, které jsou dnes jejími odloučenými pracovišti.
   
 • Rozum a cit
  Jsou děti, které vyrůstají mimo vlastní rodinu.
  Jsou náhradní rodiny, které jim vytvářejí nový domov.
  Naším posláním je všestranná podpora náhradní rodinné péče.

   
 • Zš Nerudova - Říčany
  Zš Nerudova se specializuje na vzdělávání zdravotně postižených a dlouhodobě spolupracuje s Dětskýnm centrem Strančice


  Městu Říčany se v polovině roku 2010 podařilo získat dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt „ZŠ Nerudova – stavební úpravy a vybavení učeben“. Celková výše investice byla 9 934 288 Kč, z toho byla výše dotace 7 830 916 Kč. Došlo k rekonstrukci objektu ZŠ Nerudova, která se specializuje na vzdělávání zdravotně postižených. Obsahem rekonstrukce byly výměny rozvodů vody a kanalizace, otopné soustavy, zřízení nové střechy a zateplení objektu s cílem zlepšit celkové prostředí a vzhled objektu a v neposlední řadě se budova předělala na bezbariérový objekt. Součástí projektu bylo i vybavení učebny interaktivní tabulí a počítači, čímž se zkvalitnila výuka a rozšířila se kapacita školy pro mimoškolní vzdělávání. Rekonstrukce byla ukončena v září 2011.

   

Podporují nás

logo_ec

 • České energetiské centrum
   Alternativní dodavatel elektrické energie a zemního plynu. ČEC nabízí své služby po celé České republice, na Slovensku, Polsku, Maďarsku. V zemích střední evropy dodává energie čtvrt milionu zákazníků.

České Energetické Centrum - partner dětského domova

Autor :  Daniel Sywala, ČEC
V dnešní nejisté době, kdy slýcháváme o uzavírání mnoha užitečných ústavů po celé České Republice, je podpora z vnějšku více než potřebná. Podpory ze strany státu v této oblasti rok co rok ubývá, a proto se hodí každá pomocná ruka. Partnerem Dětského domova Strančice je i České Energetické Centrum, jeden z největších alternativních dodavatelů energií (elektřiny a plynu) v České republice. Dnes už si málokdo dokáže představit život bez energií, jejích spotřeba stoupá a s tím i nutnost hledat úsporná řešení. Pro dětský domov, který v každodenním provozu spotřebuje elektřiny a plynu víc, než početná rodina, to platí dvojnásob.

České Energetické Centrum tuto hodnotu s Děstkým domovem Stančice sdílí. A nejen tu. Oceňujeme úsilí, s nímž se staví nepřízni osudu a nabízí podporu tam, kde je jí nejvíc třeba. Vidíme v tom paralelu s naším donkichotským bojem, s nímž jsme před několika málo lety vstoupili na trh ovládaný monopolem, v oboru nesmírně citlivém na ekonomickou situaci v zemi. Odvaha a každodenní píle těch, kteří se rozhodli v Dětském domově u Říčan napravovat životní osudy a přinášet druhou šanci, si zaslouží náš hluboký obdiv. České Energetické Centrum má silný zájem je v jejich užitečné aktivitě dále podporovat.

 

logo_fpd_cz

FPD CORPORATION CZ

Autor : Monika Schultzová

FPD CORPORATION CZ a.s. je společnost se zaměřením na investice a krizové financování etablovaných či slibně se rozvíjejících podniků ve středo a východoevropském regionu. Po dobu své existence jsme se stali investiční společností dosahující významného podílu návratnosti investic, přičemž případná rizika podnikání snižujeme orientací na rozličné oblasti činností. Jako potvrzení správného směřování můžeme hrdě prohlásit, že produkty a služby našich dceřiných společností využívají denně desítky tisíc klientů či zákazníků.

 

Do programu společnosti FPD CORPORATION CZ a.s. nepatří jenom investiční cíle, ale také zájem podílet se na pomoci všude tam, kde je potřeba.

 

Společnost FPD CORPORATION CZ permanentně podporuje Dětské centrum ve Strančicích. Po svém vzniku v roce 2007 společnost FPD CORPORATION navázala trvalou spolupráci s tímto Dětským centrem a každým rokem mu věnuje částku nejméně 50.000,- Kč.

Tato dlouhodobá spolupráce garantuje Dětskému centru lépe si plánovat své budoucí investice do nevyhnutelných rekonstrukcí, modernizaci zařízení či nákupu nových přístrojů a vybavení.