Dětský domov Strančice prošel v roce 2009 rozsáhlou rekostrukcí

dds2

Rekonstrukce proběhla ve spolupráci se zřizovatelem, Středočeským krajem, a regionálním operačním programem Střední Čechy.

 


novt_-chodba-na-ii


Náklady na Projekt Rekonstrukce Dětského domova Strančice:

Krajský úřad Středočeského kraje 758 350,- Kč

Strukturální fondy EU Regionálního operačního programu NUT II,
Střední Čechy, prioritní osa Obnova venkova 7 132 979,- Kč

 

Rekonstrukcí Dětského domova ve Strančicích jsme dosáhli tří cílů:


a) zlepšení podmínek pro dlouhodobě umístěné děti,
b) vytvoření podmínek pro spolupráci s rodinou umístěného dítěte,
c) vytvoření podmínek pro odborné poradenství rodinám s dítětem s postižením.
 


Zlepšení podmínek pro dlouhodobě umístěné děti

celkovt_-dispozice-po-rekonstrukci

Stavebními úpravami se podařilo vytvořit dětské pokojíčky pro děti, které potřebují individuální péči.
Především se jedná o skupinu dětí biologickými rodinami zanedbávaných či týraných. Vždy se jedná o děti, vyžadující láskyplnou aktivitu profesionála a trpělivé vedení v osvojování si normálního životního tempa dětí. Konkrétně se jedná o nácvik nočníčkování, příjmu jídla, oblékání, mluvy a dalších stereotypů. Individuální péče je důležitá pro včasný rozvoj vrozených funkcí zanedbaného dítěte s jeho možnou integrací do nové rodiny. V našem případě nastala i změna v systému péče. Vždy jedna pracovní sestra pečuje ve své pracovní době o malou skupinu dětí (3-5 dětí na jednoho pracovníka).
Druhou skupinou jsou děti s postižením. V mnoha případech to jsou děti trvale upoutané na lůžko a jen v minimálním počtu schopných dojít či dolézt do herny nebo na zahradu. V tomto případě projekt vytváří stavebními úpravami možnost s imobilními dětmi vyjet přímo z dětského pokojíčku ven, na terasu. Jedná se o klimatoterapeutický efekt pobytu.
V obou skupinách jsou děti, které potřebují velice jemné a klidné zacházení. Doporučené medikace mnohdy děti utlumují tak, že to ovlivňuje jejich další životní funkce, včetně vyměšování a celkové pohyblivosti. Součástí projektu je místnost určená pro muzikoterapii a bazální stimulaci. Jsou to metody zklidňování pacienta, se kterými má personál v zařízení kladné zkušenosti. Pomocí těchto relaxačních metod se snižují i dávky sedativ (demedikalizace).
 

Vytvoření podmínek pro spolupráci s rodinou umístěného dítěte

pohled-na-ii

Stavebními úpravami se podařilo vytvořit podmínky pro pobyt rodičů umístěného dítěte. V současné době je zde jedna malá místnost, která umožňuje klidný průběh návštěvy rodiny dítěte.

Vytvoření podmínek pro odborné poradenství rodinám s dítětem s postižením

pohled-od-i

Odborné poradenství v těchto typech zdravotnických zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy) dosud chybělo. Jedná se o zcela nový prvek, který progresivně podporuje trend péče o rodinu, pečující o své dítě s postižením. Prosazení systému poradenské péče vytvoří aktivní spolupráci a podporu rodinám s dítětem v náhradní rodinné péči.