Informace pro odbornou veřejnost...

Chlapec bez nožičky

03.01.2012, 13:24 , Pavel Biskup | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 3769

Autor: Mgr. Pavla Rojová

Necelý 1 rok u nás pobýval chlapeček, kterému byla ve 3. hodině života amputována nekrotická a atrofická pravá DK v oblasti stehenní kosti. Chlapec byl z dvojčat a o to těžší byla celá situace jak pro rodiče, tak pro nás, zdravotníky. Ve 3 měsících k nám začali sourozenci docházet na instruktáž reflexního cvičení. 20.9.2010 (v 5 měsících) se rodiče rozhodli pro pobyt v našem zařízení, který byl nejprve plánován jako úlevový a rehabilitační. Chlapec k nám začal docházet na týdenní stacionář. Doba jeho setrvávání u nás se postupně prodlužovala, až nakonec rodiče dospěli k pro ně jistě těžkému rozhodnutí a uvolnili chlapce do pěstounské péče. Nějakou dobu se nedařilo najít pěstounskou rodinu, až se nakonec zadařilo a dnes je chlapec v rodině, kde má hned tři sourozence... (pokračování)

 

Celý článek...

Zkušenosti s dlouhodobou neakutní péčí o dítě s postižením ve Strančicích

15.12.2011, 01:18 , Pavel Biskup | Komentáře: 1 | Počet zobrazení: 5011

Autor :

P.Biskup, Dětský domov, Strančice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klíčová slova:
Transformace ústavní péče, dlouhodobá neakutní péče o dítě s těžkým zdravotním hendikepem, vícezdrojové financování, odborné poradenství, náhradní rodinná péče
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Souhrn
Systém péče o dítě v České republice je ze zákonů vyplývající proces, který definuje zdravotní péči jak o fyziologicky se vyvíjející dítě v biologické rodině, tak zajištění péče o dítě se zdravotním anebo sociálním hendikepem. V posledních letech je na stát vyvíjen tlak mezinárodních autorit, aby zákony, které se týkají péče o dítě, odpovídaly respektovaným mezinárodním úmluvám. Česká republika musí ve velmi krátké době vyřešit problém institucionální péče o ohrožené děti, který se kumuloval řadu let. Například to, že společnost stále nepřijímá možnost integrace dítěte s mentálním postižením. Při řešení potřeb dětí se zdravotním postižením je mnohdy aplikováno jen hledisko v zajištění zdravotní péče. Většina dětí s postižením se proto umisťuje do ústavní péče, protože rodiče nejsou schopni nebo ochotni o tyto děti pečovat. V současné době proklamovaná transformace ústavní péče by měla preferovat péči v náhradních rodinách. Umisťování dětí do ústavů by mělo být jen v případech mimořádných. ...

Celý článek...

Organizace a financování ústavní péče

21.12.2010, 12:25 , Pavel Biskup | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 4014

Dětský domov Strančice Situace v systému péče o ohrožené děti

  • Nedošlo k podstatnému zlepšení fungování systému
  • Došlo k roztříštěnosti činnosti mezi veřejnoprávními a nestátními subjekty
  • Vznikl nedostatek pracovníků sociálně právní ochrany dětí ....
Celý článek...

O deprivaci v ústavech

03.11.2010, 00:17 , Pavel Biskup | Komentáře: 1 | Počet zobrazení: 6952

Pobyt dítěte ve zvláštním dětském zařízení
před jeho propuštěním do individuelní rodinné péče.

Autoři

Pavel Biskup, Eva Pokorná, Renata Staňková
--------------------------------------------------------------------------

V České republice se, v mimořádných situacích, umisťují děti mimo pobyt v rodinách do „ústavů“, v možné působnosti tří resortů. O pobytu v tom kterém zařízení rozhoduje zpravidla věk a zdravotní stav. V kojeneckých ústavech a dětských domovech resortu zdravotnictví pobývají kojenci a děti zpravidla do 3 let věku. ...
 

Celý článek...

ZVLÁDÁNÍ OCHRANY DĚTÍ PŘED NÁSILÍM

30.09.2010, 00:52 , Pavel Biskup | Komentáře: 1 | Počet zobrazení: 3398

Autor

MUDr. Pavel Biskup, Dětský domov, Strančice
------------------------------------------------------------------

Článek by měl pomáhat praktickým lékařům pro děti a dorost v orientaci při podezření z násilí páchaného na dítěti. Doporučuje vhodné postupy a argumentace.
Klíčová slova: princip předběžné opatrnosti, princip aktivního přístupu, oznamovací povinnost.

PROTECTION AGAINST VIOLENCE IN THE CHILDHOOD
Article would like to promote orientation of paediatricians in the primary health care in their suspicions of the violence against children. It´s advise guidelines and special argu-mentations.
Key words: principles of preliminary cautionality and active admissionality, notification duty
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktický lékař pro děti a dorost často během své rutinní práce v ordinaci vycítí podezření z páchání násilí na dítěti. Nejčastěji se tak stává při popisování obtíží anebo poranění doprovo-dem dítěte, anebo přímo od dítěte. Jedná se o princip předběžné opatrnosti lékaře.
Nesrovnalosti mezi anamnesou a klinickým nálezem musí lékaře jen utvrdit v jeho podezření z nenáhodného, úmyslného nebo nedbalostního poškození zdraví dítěte ...

 

Celý článek...

Profilace zdravotnického zařízení ve Strančicích pro znevýhodněné děti

30.09.2010, 00:29 , Pavel Biskup | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 3467

Autoři :

P.Biskup, M.Hellerová*), Dětský domov, Strančice
Odbor zdravotnictví Středočeského kraje, zdravotní rada: ing.Miroslav Petrík*)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klíčová slova:
Zřizovatel zdravotnického zařízení, nestátní zdravotnické zařízení, reprofilizace zvláštního dětského zařízení, intermediární péče, péče resocializační

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legislativní a organizační funkce zřizovatele zdravotnického zařízení vyplývá ze zákona. Dle zákona č.290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách, přešla dnem 1.ledna 2003 zřizovatelská povinnost řady zdravotnických zařízení (nemocnice, dětské domovy, kojenecké ústavy, léčebny dlouhodobě nemocných, odborné ústavy, záchranné služby) na nově konstituované kraje. Většina těchto, do tohoto data státních zařízení, byla do konce roku 2002 pod zřizovatelskými funkcemi okresních úřadů České republiky. ...

 

Celý článek...