MUDr. Pavel Biskup

Vysoká škola:   2. LF Univerzity Karlovy v Praze
Rok promoce:  1981

Dosažená odbornost: 

  • dětské lékařství
  • pediatrie
  • praktické lékařství pro děti a dorost
  • sociální lékařství a organizace zdravotnictví

Diplom celoživotního vzdělávání:  ano
 

Platné licence udělené českou lékařskou komorou


K výkonu soukromé praxe a lektora v oboru:

  • dětské lékařství
  • pediatrie
  • praktické lékařství pro děti a dorost

Pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru:

  • dětské lékařství
  • pediatrie
  • praktické lékařství pro děti a dorost