MUDr. Pavel Biskup, publikační činnost

 • Československá pediatrie, 45, 1990, č.3, ISSN 0069-2328 Spolupráce obvodních dětských lékařů
   
 • Československá pediatrie, 45, 1990, č.7, ISSN 0069-2328 Dětský instrukční obvod .   Práce lékaře v jeslích *)
   
 • Rodiče, zvl.vydání pro ČSFR, 1991/92 Naše miminko
   
 • Státní správa a samospráva, S´94 č. 7, ISSN 0027-8009 Spoluúčast obce
   
 • Státní správa a samospráva, S´96 č.45, ISSN 0027-8009 Práva dítěte věcí veřejnou
   
 • Česko-Slovenská Pediatrie, ročník 52, 2000, 2.číslo Pozice zvláštních dětských zařízení v transformaci zdravotnictví
   
 • Náhradní rodinná péče, ročník 1999, 2.číslo, ISSN 1212-3765 Co je také Afrika
   
 • Česko-Slovenská Pediatrie, ročník 55, 2000, 6.číslo Sociální pediatrie v praxi
  praktického lékaře pro děti a dorost- možnosti sociálního zabezpečení pro rodiny s postiženými dětmi *)

   
 • Náhradní rodinná péče, ročník 2001, 3.číslo, ISSN 1212-3765 Právní situace dětí ve vztahu k pediatrům
   
 • Zdravotnické noviny, ročník 50, 28.číslo, 2001 V právech dětí a dorostu existují nedostatky
   
 • Česko-Slovenská Pediatrie, ročník 56, 2001, 4.číslo Diagnostika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte – doporučený postup určený lékařům primární péče
   
 • Česko-Slovenská Pediatrie, ročník 56, 2001, 10.číslo Systém ověřování údajů v anamnese úrazu dítěte
   
 • Státní správa a samospráva, S´01, 27.číslo, ISSN 0027-8009 Dotování dobrovolných organizací v obci *)
   
 • Pediatrie pro praxi, ročník 2, 2001, 4.číslo, ISSN 1213-0494 Diagnostika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte – doporučený postup určený lékařům primární péče
   
 • Náhradní rodinná péče, ročník 2002, 2.číslo, ISSN 1212-3765 Pobyt dítěte ve zvláštním dětském zařízení před propuštěním do individuální rodinné péče *)
   
 • Náhradní rodinná péče, ročník 2002, 3.číslo, ISSN 1212-3765 Hendikepované dítě a jeho šance v náhradní rodinné péči
   
 • Výroční zpráva Dům rodin o.s., úvodník, 2002 Co to je rodina
   
 • Náhradní rodinná péče, ročník 2002, 3.číslo, ISSN 1212-3765 Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči – část pediatrická
   
 • Sborník přednášek z Mezinárodní konference k problematice zanedbávaného dítěte – prevence, diagnostika a terapie Karviná 11.-12.září 2002  Syndrom týraného, zneužívaného a ohrožených dětí
   
 • Pediatrie pro praxi, ročník 3, 2002, 6.číslo, ISSN 1213-0494 Zvládání ochrany dětí před násilím
   
 • Náhradní rodinná péče, číslo II/2003, ročník VI, ISSN 1212-3765 Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte v řeckých mýtech
   
 • Česko-Slovenská Pediatrie, ročník 59, číslo 5/2004 Profilace zdravotnického zařízení ve Strančicích pro znevýhodněné děti *)
   
 • Pediatrie pro praxi, ročník 5, 2005, 1.číslo, ISSN 1213-0494 Detekce syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte v ordinaci praktického lékaře
   
 • Pediatrie pro praxi, ročník 6, 2005, 3.číslo, ISSN 1213-0494 Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte v řeckých mýtech - slovo úvodem *)
   
 • Metodický pokyn ministerstva zdravotnictví ČR, čís.10,2007 Detekce sy. týraného,  zneužívaného a zanedbávaného dítěte v primární péči 
   
 • Účelová publikace Středočeského kraje, 1997 Metodika přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči ve Středočeském kraji  *)
   
 • Metodický pokyn ministerstva zdravotnictví ČR, čís.3,2008 Detekce sy. týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte v primární péči  *)
 • VOX Pediatriae, č.5/ 2008, ročník 8 Zdravý start do života – Národní program
  zdraví ČR pro 21. Století

   
 • Zdravotnické noviny 26/2008, ročník 57 Postup lékařů primární péče při podezření na syndrom CAN
   
 • Účelová publikace o.s.ŠAFRÁN dětem, 2010 Průvodce dítěte v jeho měnícím se prostředí, Úvodní slovo
   
 • Česko-Slovenská Pediatrie, ročník 67, 2012, 1 číslo Zkušenosti s dlouhodobou neakutní péčí o dítě s postižením ve Strančicích
   
 • Medical Tribune 6/2012 Biskup P., Pádrová L.: Jak snížit spotřebu antibiotik tam, kde se to zdá nemožné
   
 • Rodinné listy, ročník první, 7-8/12 Porody doma a péče o novorozence
   
 • VOX Pediatrie, č.5/2013, ročník 13 Interdisciplinární výpomoc rodičům dítěte s postižením

 

Poznámka :  *) -- vedoucí autorského kolektivu

23.04.2013,  MUDr. Pavel Biskup