Dětské centrum Strančice, příspěvková organizace

celkovt_-dispozice-po-rekonstrukci

Jedná se o specializované dětské zařízení s ambulantní a pobytovou částí. Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Krajský úřad Středočeského kraje.

Zařízení je určeno pro děti zpravidla do tří, maximálně (u sourozeneckých skupin) šesti let věku. Je zde poskytována komplexní léčebně preventivní péče, spojená s péčí psychologicko- výchovnou, sociální a rehabilitační.

Za posledních deset let se výrazně změnily podmínky péče o zdravotně postižené děti zde umístěné. Vyčlenila se lůžka pro intermediární péči v přímé návaznosti a spolupráci s dětskými klinickými pracovišti. Jsou zde ošetřovány děti těžce zdravotně postižené, které vyžadují obzvláště precisní ošetřovatelskou péči. Respitní péče (respite care) znamená, že se jedná o péči o děti těžce postižené, s vazbou na rodinu. Zařízení je z Prahy dobře dostupné po dálnici D1 směrem na Brno či vlakem směrem na Benešov.

Odborný profil Dětského centra ve Strančicích

herna

Pobyt poskytujeme
- dětem, které pro svůj nepříznivý zdravotní stav vyžadují interdisciplinární a meziresortní přístup personálu a nejsou v budoucnu schopny jakéhokoliv společenského uplatnění,
- dětem, které byly ve svém vývoji a zdraví ohroženy rodiči a nebo prostředím, ve kterém byly nuceny žít.

Nabízíme odbornou péči

interier-3

- u dítěte s postižením, o které rodina projevuje zájem,
např.děti s genetickou vadou, děti s gastrostomií, děti s tracheostomií, děti s celoživotními následky asfyktického stavu v průběhu porodu, aj.
- u dítěte s postižením, opouštěné rodinou,
např. děti s rozštěpovou vadou páteře, děti s těžkou formou dětské mozkové obrny, aj.
- při spolupráci s rodinou s dítětem s postižením,
např. děti s genetickou vadou, děti s nízkou porodní hmotností, děti zasondované, aj.
- u dítěte ohrožovaného vlastní rodinou,
např. děti zanedbávané, děti týrané, děti ohrožené prostředím, aj.

Uplatňování zásady správně indikované institucionální (pobytové) péče

koupelny

- perfektní znalost zdravotního stavu a stupně vývoje dítěte zvláště tam, kde bylo vysloveno podezření z nezodpovědného jednání rodičů a rodiny,
- komplexní diagnostika a léčba s objektivizací úspěšnosti terapeutických postupů,
- standardní výchovné postupy v péči o ohrožené a postižené děti,
- individuální postupy v péči o konkrétní dítě,
- mezioborový vhled do problematiky umístěného dítě umožňující správné rozhodnutí o jeho sociální prognose, včetně náhradní rodinné péče,
- organizačně- právní rámec činnosti profesionálně vzdělaného personálu,
- součinnost vedení zařízení se zřizovatelem,
- trend reprofilizace zařízení do instituce rodinného typu,
- systémové financování provozu.